Polityka prywatności dotycząca publicznie dostępnych części stron ProData Consult

(last updated July 2019)

Dotyczy strony korporacyjnej www.emagine.pl:

Wszelkie informacje umieszczone na naszych stronach internetowych mogą być rejestrowane w naszym systemie CRM, do późniejszego wykorzystania przez naszych pracowników do kontaktów z konsultantami  oraz w ramach relacji z klientami. Informacje w naszym systemie CRM są przechowywane na serwerach ProData Consult. Wszystkie wprowadzone informacje są poufne, a komunikacja pomiędzy naszymi biurami  i przedstawicielami handlowymi jest szyfrowana.

Przedstawiciele handlowi mogą kontaktować się z Tobą telefonicznie lub mailowo, w celu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania lub w ramach realizacji usługi dla twojej firmy.

Nazwy firm i adresy wprowadzane na naszych stronach internetowych mogą zostać użyte do wysyłania broszur lub materiałów reklamowych, z częstotliwością od 2 do 6 razy w roku. Można z nich zrezygnować kontaktując się z nami: telefonicznie, mailowo lub w formie pisemnej (patrz dane teleadresowe w zakładce contact page), podając dokładny adres oraz nazwę firmy, z koperty otrzymanej od nas, pod które mamy nie wysyłać więcej materiałów reklamowych. Będziemy przechowywać nazwę firmy i adres, które nie powinny otrzymywać korespondencji, aby zapobiec ich dodaniu w przyszłości.

Twoje dane nigdy nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej zgody.

Newsletter dla klientów

The newsletters we send contains information and news about our industry, insights and inspiration, events and offers from ProData Consult. It can be things such as a new edition of Best Practice, relevant articles, invitations for events, surveys, competitions or similar things, we consider to be relevant for the client and/or industry.

Newsletters by emails is only sent to those, who has given us consent. You can at any time unsubscribe by following the link in the bottom of each mail.

Dotyczy Modułu Klienta www.emagine.pl/client/:

Client Module jest usługą darmową. Aby uzyskać dostęp dla siebie oraz pracowników, należy skontaktować się z swoim Account Manager'em; jedynie oni posiadają możliwość udzielenia dostępu do Modułu Klienta.

Regulamin strony korporacyjnej (powyżej) oraz regulamin ogólny (poniżej) obowiązuje również w przypadku Modułu Klienta,  dodatkowo obowiązują postanowienia umowy ramowej pomiędzy firmami. Między innymi, klient musi zadeklarować, że dane Konsultantów będą utajnione a CV Konsultantów nie będzie przechowywane dłużej, niż jest to wymagane w projekcie (Moduł klienta daje klientom dostęp do CV, tak długo, jak Konsultant wyraża na to zgodę).

Powiadomienia

W Module Klienta możesz aktywować wysyłanie na Twój adres email powiadomień w wypadku zdarzeń takich jak np. znalezienie nowych kandydatów do Twojego projektu. Tylko Ty decydujesz czy będziesz otrzymywać te powiadomienia - nasi pracownicy nie mogą ich włączyć lub wyłączyć - po zalogowaniu się możesz je wyłączyć w tym samym miejscu gdzie zostały aktywowane.

Dotyczy strony dla Konsultantów www.emagine.pl:

Informacje wprowadzone przez Konsultanta na stronie lub przekazane pracownikom ProData Consult w inny sposób, np. mailowo, telefonicznie i/lub w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, będą przechowywane w bazie danych ProData Consult, do czasu prośby o ich usunięcie ze strony Konsultanta. Baza danych fizycznie znajduje się w kwaterze głównej ProData Consult z siedzibą w Danii, i podlega zasadom Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) dotyczącym rejestracji informacji.

Przedstawiciele handlowi oraz nasi rekruterzy mogą kontaktować się z Tobą osobiście, przez telefon lub mailowo, aby odpowiedzieć na Twoje pytania oraz służyć pomocą.

Jeżeli odpowiesz na nasze ogłoszenie, ale nie założysz konta na naszej stronie CV, twoje CV i dane będą dostępne tylko dla pracowników zajmujących się tą konkretną rekrutacją - nie będą wyszukiwalne w naszym systemie pod kątem innych projektów. Jeżeli zdecydujemy się przesłać twoje CV do klienta, on także będzie miał dostęp do niego tylko w trakcie tego konkretnego procesu rekrutacyjnego. Aby wycofać swoje CV z rekrutacji, skontaktuj się z rekruterem odpowiedzialnym za dany proces rekrutacyjny, odpowiadając na maila, którego otrzymałeś/otrzymałaś po aplikowaniu na dany projekt.

Newsletter dla Konsultantów

Możesz subskrybować nasz newsletter dla konsultantów bez konieczności zakładania konta na stronie CV. Aby zapoznać się z pełnymi opisem przeczytaj nasz regulamin znajdujący się na  join page.

Agent pracy działa niezależnie od strony CV. Może go uruchomić tutaj Freelance jobs page i dezaktywować poprzez link w mailach - nasi pracownicy nie mogą wyłączyć lub włączyć go za Ciebie.

Dotyczy strony CV

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem znajdującym się tu join page.

Dotyczy tylko ConsultantApp

app for consultants oferuje funkcje zarówno z strony dla konsultantów jak i strony CV, dlatego też objęta jest tymi zasadami i regulaminami. Ponadto w przypadku aplikacji obowiązuje osobna licencja oraz polityka prywatności dostępną na: www.it-consultant.com/app-license/

Ogólne informacje dotyczące naszych stron

Podmiot odpowiedzialny za dane i zażalenia

Podmiotem odpowiedzialnym jest:

ProData Consult A/S
Stamholmen 157
2650 Hvidovre
Denmark
Phone: +45 4343 1171
VAT number: DK 26249627

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu ochrony danych lub naszej polityki prywatności, skontaktuj się z:

Claus Flinck, COO
Email:

Organ nadzorczy

Ponieważ siedziba główna firmy znajduje się w Danii, organ nadzorczy jest duński www.datatilsynet.dk

Zewnętrzne przetwarzanie danych

Zewnętrzne usługi przetwarzania danych mogą być używane do następujących celów:

 • Skanowania przeciwwirusowe i przeciw-spamowe
 • E-mail
 • Wysyłania newsletterów (jeśli wybrano opcję subskrypcji)
 • Analizowania gości odwiedzających stronę oraz ukierunkowanych reklam (w przypadku akceptacji plików cookie popup)
 • Hostingu serwerów z danymi (bazy danych oraz serwery internetowe)
 • Sending push messages to apps (for those using our app, all notifications will go through Google Firebase, plus for iOS devices they will also go through Apple)
 • Przetwarzania płatności (stosownie do sytuacji)
 • Kontroli i rewizji księgowości

Jako strona odpowiedzialna za Twoje dane, zapewniamy, że zewnętrzni usługodawcy procesujący Twoje dane będą zabezpieczać Twoje informacje w takim sam sposób jak my, oraz są zobowiązani są do przestrzegania tych samych praw dotyczących użytkowania Twoich danych.

Polityka prywatności

Twoje dane są przechowywane na serwerach należących do ProData Consult. Wszystkie wprowadzone informacje są poufne, a komunikacja pomiędzy stroną CV, Modułem klienta a naszymi biurami  jest szyfrowana.

Sposób korzystania ze strony, e-maile i komunikaty o błędach mogą być rejestrowane przez Dział IT ProData Consult do wykrywania nadużyć lub do poprawek błędów na stronie. Rejestrowany będzie pełen adres IP jeśli pojawi się podejrzenie, że może być szkodliwy lub że w inny sposób powoduje błędy na stronie. Informacja ta będzie  dostępna tylko dla administratorów w Dziale IT, którzy mogą jej użyć  do blokowania dostępu z określonych lokalizacji. Dane  te usuwane są po 2 latach.

Twoje dane nigdy nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej zgody  

Misją naszej firmy jest:

"Pomagać klientom w ich potrzebach biznesowych oraz IT poprzez dostarczenie usług najwyższej jakości"

Sposób przechowywania oraz magazynowania danych Konsultantów i klientów jest zawsze w zgodzie z tym celem.

Information about cookies and other content

ProData Consult stores data in your browser/device using cookies, which are small text files. Regulation states that we are allowed to save cookies on your unit if they are strictly necessary to deliver the service you have requested to use. For all other cookies we have to get your consent.

The ProData Consult servers serve content (such as HTML, graphics, JavaScript and cookies) from these domains:

 • www.emagine.pl
 • www.emagine.pl
 • gfx.prodataconsult.com
 • *.prodataconsult.com (multiple subdomains delivering secure versions of the above 3)

To improve the speed of the website, HTML, graphics and JavaScript can be stored in your browser for up to 2 months.

The cookies on our domains fall in the following categories and purposes

1)   Necessary cookies

2)   Marketing cookies

3)   Other services

1) Necessary cookies

The website requires the use of some Necessary cookies. Our Necessary cookies will never be used to link your data to any other services or tracking across the internet. Our necessary cookies are only used for the purpose of deliver a proper functioning website and webservice. Our necessary cookies include:

Anonymous identity cookies: Used for technical reasons to keep track of your current action, such as completing a form or request for information. Their duration can vary from one visit to six (6) months, with the duration extended after each new visit.

Identity cookies placed at time of login: Used to uniquely identify you as an authenticated user that has right to edit your own data. Their duration varies from one visit to 6 months, with the duration extended on each new visit.

Cookies storing user choices: Such as which language you are using and which kind of cookies you have accepted. Their duration varies from one visit to 24 months, with the duration extended on each new visit.

Our necessary cookies also contain the use of third party services to collect and analyze anonymous information about how our visitors interact with our website. We won't track who you are, your exact location, your IP-address or other personally identifiable details. Our statistical cookies only have the purpose to improve our online services and present the best service to our visitors. The third party services that can place cookies for that purposes include:

Google Analytics: We are using this to learn how people use our public websites, and from which sources we get our website traffic. Analytics cookies are stored for 36 months after your last visit. Data sent to Analytics is not allowed to include data that can identify the person and we are only sending a partial IP address.

2) Marketing cookies

If allowed we will use selected third party services to measure more statistics as well as allow relevant adverts from us to be delivered to you on third party websites. We do this using a variety of digital marketing networks and exchanges, and it can use other advertising technologies like web beacons or pixels (storing data on your device via an image) in addition to cookies.

We will never send your name, contact details or other personally identifying details to such third parties, but they might already know who you are, and if allowed they might use your browsing history according to any privacy policy you have accepted with those third party services and websites.

When we have ads placed on third party websites, we will use anonymous information about the ad you saw and how you engaged with it to measure and improve our advertising campaigns in the future.

ProData Consult uses the following third-party marketing services on our websites:

Google Tag Manager: We are using this to record additional statistics about user interaction with our websites. Data processed via Google Tag Manager is not allowed to include data that can identify a person.

Facebook: We use the Facebook pixel. This will in some cases place a cookie which allows us to place targeted ads to our website visitors on Facebook. The Facebook pixel is stored for 360 days, with duration extended each time you visit our website.

LinkedIn: We use the LinkedIn Insight Tag. This will in some cases place a cookie which allows us to place targeted ads to our website visitors on LinkedIn. The LinkedIn Insight Tag is stores for 6 months, with duration extended each time you visit our website.

Google ads: We use Google Ads. This will in some cases place a cookie which allows us to place targeted ads to our website visitors on other websites that display ads.

Active Campaign: We use a newsletter service (Active Campaign), which can place a cookie, when you sign up to our newsletter from our website, or if you access our website from one of our newsletters. The purpose is to improve and adapt our newsletter to you, track which content you prefer as well as measure the efficiency of our newsletters.

Hotjar: We use Hotjar in order to better understand our users' needs and to optimize the experience on our services. Hotjar is a technology service that helps us better understand our users experience (e.g. how much time they spend on which pages, which links they choose to click, what users do and don't like, etc.) and this enables us to build and maintain our service with user feedback. Hotjar uses cookies and other technologiesto collect data on our users' behaviour and their devices (in particular anonymized IP address, device screen size, device type (unique device identifiers), browser information, geographic location (country only), preferred language used to display our website). Hotjar stores this information in a pseudonymized user profile. Neither Hotjar nor ProData Consult will ever use this information to identify individual users or to match it with further data on an individual user.

3)   Other services

Our websites can request content such as fonts and videos from other websites/domains that are outside our ability to control cookie usage. Those include:

Youtube: We serve video content from www.youtube-nocookie.com to avoid cookies and protect your privacy, but there can still be necessary cookies for technical reasons, and depending on what terms you might have accepted on Youtube, you might have allowed them to place additional cookies to track your usage.

Logowanie do mediów społecznościowych: strona CV pozwala na logowanie używając konta z innej witryny (LinkedIn, Google+ lub Facebook). Jeśli skorzystasz z tej opcji, Twoje dane uwierzytelniające logowanie będą udostępnione stronie trzeciej (wybranej stronie z wyżej wymienionych witryn). Możemy także zachować informacje o Twoim koncie z innych witryn, które zgodzisz się nam podać, w momencie połączenia profilu z kontem z innej witryny (aktualnie dotyczy to twojego nazwiska, emaila oraz loginu). Nie zbieramy danych na temat Twoich znajomych lub postów na tablicy.

 

The legal entity responsible for our usage of cookies in category 1 to 3 is:

ProData Consult A/S
Att.: IT department
Stamholmen 157
2650 Hvidovre
Denmark

Administer cookie consent and how to opt out

In case you previously have given us consent to place cookies and now wish to withdraw your consent, please use the feature below:

Change preferences for cookies

Please note: If previous consent of cookies, third parties may already have collected data, which allows us to place targeted ads (as described in the section about "marketing cookies"). If you wish to opt-out of future ads you can visit the opt-out sites www.aboutads.info or www.youronlinechoices.eu  

Prawo autorskie

Strona internetowa, wygenerowane z systemu CV, baza danych z kompetencjami, dane, funkcjonalności oraz cała procedura tworzenia CV systemowych chronione są prawami autorskimi: 2001-2018 ProData Consult A/S, Dania.